Din Totalentreprenør på Hitra!Byggmester, snekker, tømrer og betongentreprenør


Om oss

Kystbygg Hitra AS ble etablert i september 2001. Våre satsingsområder er:
• Oppføring av bygninger, næring, privat og offentlig
• Rehabilitering og tilbygg av bygninger i privat og offentlig regi
• Oppføring av større boligprosjekter
• Stålbygg

Vårt største motto er å følge opp kunden og kundens interesser.

Vi har disse grunnverdier i firmaet:
• Yrkesfaglig kunnskap
• Oppfølging
• Pålitelighet
• Ærlighet

Kompetanse

Vi har dyktige medarbeidere med lang faglig erfaring , og setter deres kompetanse i høysetet, med oppgradering av faglig dyktighet gjennom kurs og opplæring. Alle våre tømrere har fagbrev.

Vi har sentral godkjenning klasse 1 og 2.

Sentral GodkjenningGodkjent Lærebedrift

HMS og Miljø

Sikkerhet og helse står høyt hos oss og alle våre ansatte har fått opplæring i førstehjelp og bruk av hjertestarter.
Vi har 3 hjertestartere i bedriften, 1 i vårt adm bygg og 2 ute på anleggene.
Daglig leder, adm personal ansvarlig og verneombud har alle 40 timers HMS opplæring.

Vi ønsker å ha en 0 feil visjon. Vi gjennomgår SHA og prosjekt perm før oppstart til alle nye prosjekter, og følger opp avfallsrutiner med god kildesortering.
Vi er medlem av Grønnt punkt og jobber også nå med å bli Miljøfyrtårn sertifisert etter ISO 14001.

• Vi har hatt fra 75- 98 % sorteringsgrad og det er vårt mål å holde dette høye nivået framover
• Redusere utslipp ved samkjøring
• Rent tørt bygg
• Fokusere på underleverandører som har miljøsertifisering
• Påvirke andre til å ta miljøhensyn og redusere avfall og utslipp
• Redusere avfall på byggeplasser og bruke avfalls fraksjoner

Kursbevis

Kvalitet

Vi har et godkjent Internkontroll og styringssystem som inkluderer oppdatering av alle lover og forskrifter.
Vi reviderer 1 gang pr år.
HMS håndbok som alle ansatte følger.
Lønns og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lovverk og ILO konvensjonen

Verktøy :
• forståelig og enkelt styringssystem og god Internsikring
• Faste møter ang gjennomgang av farlig arbeid før oppstart
• Personalmøter for alle ansatte.
• Byggemøter i prosjekt- og byggefasen.
• Vernerunder
• Oppfølging av leverandører og underentreprenører
• SHA plan

Vi utfører alt innen:

NYBYGG
TILBYGG
SJØBRYGGER
REHABILITERING
MUR OG PUSS
INDUSTRIBYGG
BETONGARBEID
FORETNINGSBYGG