Fritidsbolig Kongensvoll

Type Prosjekt: Fritidsbolig Kongensvoll
Ferdigstilt: 2012
Byggherre: privat
Kontraktsum: 7.500.000
Totalentreprise: Ny fin frilltidsbolig, meget spesiell arkitektur med 42 utvendige hjørner og 19 taksider.
Tiltaksklasse 1