Frøyahallen

Type Prosjekt: Frøyahallen
Ferdigstillt: høsten 2016
Byggherre: Frøya kommune
Kontraktsum: 22.000.000
Totalentreprise: Ombygging og restaurering av eksisterende Frøya Idrettshall, og til bygging av basishall og sekretariat.
Tiltaksklasse 2
Det var uavhengig kontroll på byggeprosjektet, utført av Prosjektutvikling Midt-Norge.