Hitra Turistservice

Hovedentreprise ferdig høsten 2014

Type prosjekt: Bygging av nytt terminalbygg med utleie.
Byggestart: 2013
Ferdigstillelse: 2014
Byggherre: Hitra Turistervice Eiendom as
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: ca 13.000.000,-