Nabeita Oppvekstsenter

Dette var en Hovedentreprise.
Ferdigstilt: sommeren 2014
Byggherre: Frøya kommune.
Kontraktsum: 35.000.000,-
Dette var bygging av ny barnehageavdeling  på 500 m2 og  2 tilbygg på skoledelen til sammen ca 400 m2, samt  delvis rehabilitering av eksisterende skolebygninger.
Alt av utomhus, som asfaltering, inngjerding , opparbeidelse av lekeplass, parkering og beplantning ets.